Flinke isolatiesubsidie voor Groningse Huizen: Op Weg naar Duurzaamheid en Gelijkheid

Extra Subsidie voor Isolatie in Gronings Aardbevingsgebied

Gisteren heeft het demissionaire kabinet aangekondigd een belangrijke stap te zetten om de levensomstandigheden in het bevingsgebied van Groningen en Noord-Drenthe te verbeteren. Met een flinke toewijzing van liefst 1,65 miljard euro voor woningisolatieprojecten, wordt getracht de afhankelijkheid van gas te verminderen en de woonkwaliteit van bewoners te verhogen. Deze investering komt als een welkome tegemoetkoming na de vele uitdagingen die bewoners hebben ervaren als gevolg van de gaswinning in de regio. Aanvullend geldt deze financiële injectie ook als een mooie en belangrijke stap naar een klimaatneutraal Nederland, ongeacht inkomen.

Subsidie voor isolatiemaatregelen

Deze aankondiging komt na een kritisch rapport over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Het rapport benadrukte de dringende noodzaak om actie te ondernemen om de veiligheid en het welzijn van de bewoners te waarborgen. Samen met regionale bestuurders heeft demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief, verantwoordelijk voor Mijnbouw, een plan ontwikkeld om huizen te isoleren en zo de afhankelijkheid van gas te verminderen.

Mogelijkheden woningisolatie

De toegewezen subsidie is bedoeld voor isolatiemaatregelen die woningen geschikt maken om van het gas af te gaan. Dit omvat onder meer isolatie van muren, vloeren en daken. Het doel is om huiseigenaren en woningcorporaties aan te moedigen te investeren in duurzame energieoplossingen, waardoor niet alleen de energiekosten worden verlaagd, maar ook de ecologische voetafdruk van de regio wordt verminderd.

In het kort

  • Alle huiseigenaren in de provincie Groningen en de Drentse gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze komen in aanmerking voor deze subsidie.
  • Huiseigenaren in het versterkingsgebied kunnen maximaal 40.000 euro subsidie ontvangen.
  • Voor huiseigenaren buiten het versterkingsgebied geldt een maximum subsidiebedrag van 20.000 euro.
  • Woningcorporaties krijgen in totaal 200 miljoen euro toegewezen om huurwoningen te isoleren, zodat ook huurders kunnen profiteren van een lagere energierekening.

Hoeveel subsidie voor isolatie wordt er uitgekeerd?

Ondanks dat er vanuit de onderzoekscommissie Van Geel gepleit werd voor een volledige vergoeding van 100% voor elk huishouden binnen de regio, is dit er niet gekomen. Althans, niet voor iedereen. De vergoedingen zijn als volgt opgebouwd en sterk afhankelijk van waar je precies woont en wat, bijvoorbeeld, je huidige inkomen is.

Huishoudens binnen het versterkingsgebied:  100% vergoed tot maximaal 40.000
Huishoudens buiten het versterkingsgebied: 50% vergoed tot maximaal 20.000. Voorbeeld: Je neemt voor 40.000 euro aan maatregelen, dan krijg je hier 50% van terug, dus 20.000.
Huishoudens buiten het versterkingsgebied met een inkomen tot maximaal 140% van het wettelijk minimum: 100% vergoed tot maximaal 40.000

Versterkingsgebied

Per wanneer is de subsidie voor isolatie beschikbaar?

Momenteel wordt het voorstel verder uitgewerkt om zo te verzekeren dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. De spreekwoordelijke puntjes worden dus op de i gezet. Vanaf het eerste kwartaal van 2025 moeten de subsidieaanvragen gedaan kunnen worden. Dit betekent niet dat men tot 2025 hoeft te wachten. Het is namelijk zo dat het geld ook beschikbaar wordt gesteld met terugwerkende kracht. Dus elk huishouden dat sinds 25 april 2023 geld heeft gestoken in woningisolatie, kan straks (vanaf 2025) de facturen opsturen om de compensatie te ontvangen. Bewoners hoeven dus niet te wachten met isoleren tot er subsidie is. De kosten die zij maken, kunnen zij later (voor een deel) terug krijgen. Wel is het belangrijk dat zij:

 

  • bonnetjes bewaren;
  • foto’s maken van de werkzaamheden (voor, tijdens en na); en
  • hun ISDE-aanvraag en -beschikking bewaren.

Een mooie en duurzame stap

De toewijzing van 1,65 miljard euro voor woningisolatie in het bevingsgebied van Groningen en Noord-Drenthe is een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst en een verbeterde levenskwaliteit voor bewoners. Het is nu aan alle betrokken partijen om samen te werken aan een eerlijke en inclusieve uitvoering van deze initiatieven, zodat alle bewoners kunnen profiteren van de voordelen van een groenere en veerkrachtigere toekomst.

Vanuit LeefEnergieBewust kijken wij natuurlijk aandachtig mee naar dergelijke beslissingen. Wij achten het van groot belang dat alle huishoudens, ongeacht inkomen, de kans krijgen om te verduurzamen. Daar zetten ook wij ons voor in door de hoogste kwaliteit te bieden en enkel te werken met echte specialisten in hun vakgebied. Zo is Smit Isolatie Groep uit Veendam onderdeel van LeefEnergieBewust. De vakbekwame specialisten van Smit staan goed bekend in de regio van Groningen en Drenthe en zij zullen zich maximaal inzetten om elk huishouden te voorzien van onafhankelijk advies, een voorstel op maat en uiteindelijk een isolatie-oplossing die past bij de unieke wensen van de bewoners.