Eerste Kamer Behoudt Salderingsregeling Zonnestroom

Afbouw salderingsregeling van de baan; Zonnepanelenbezitters blijven flink profiteren

Goed nieuws voor eigenaren van zonnepanelen in Nederland! De Eerste Kamer heeft besloten om de salderingsregeling voorlopig in stand te houden. Dit betekent dat bezitters van zonnepanelen ook na 2025 kunnen blijven profiteren van deze belangrijke subsidie.

De salderingsregeling, die al sinds 2004 bestaat, stelt mensen met zonnepanelen in staat om de energie die ze zelf opwekken, volledig te verrekenen met hun verbruik. Dit betekent dat ze geen belasting hoeven te betalen over de opgewekte energie die ze aan het elektriciteitsnet terugleveren. Een regeling die niet alleen financieel voordelig is voor huishoudens, maar ook een stimulans vormt voor duurzame energieopwekking. Een initiatief waar wij als duurzame organisatie volledig achterstaan. Het verduurzamen van woningen-, maar ook bedrijfspanden, moet juist zoveel mogelijk worden aangemoedigd.

Demissionair klimaatminister Jetten had voorgesteld om deze regeling vanaf 2025 af te bouwen. Echter, de Eerste Kamer heeft dit plan verworpen. Met name de senatoren van GroenLinks-PvdA en BBB hebben zich uitgesproken tegen de afschaffing van de regeling. Zij zien de salderingsregeling als een belangrijk instrument om duurzame energie toegankelijk te maken voor mensen met verschillende inkomensniveaus.

Een belangrijk punt van discussie is de impact van de regeling op de huursector. Terwijl een aanzienlijk deel van de koopwoningen al voorzien is van zonnepanelen, blijft de huursector achter. De linkse fracties in de Eerste Kamer maken zich zorgen over de gevolgen van de afschaffing van de regeling voor huurders en lage inkomensgroepen. Zij vrezen dat de markt voor zonnepanelen instabiel kan worden en dat huurders benadeeld zullen worden.

Afbouw salderingsregeling zorgt voor opluchting bij (toekomstige) eigenaren van zonnepanelen

Het plan was om de salderingsregeling geleidelijk af te bouwen, waarbij in 2025 nog 64 procent van de teruggeleverde stroom gesaldeerd kon worden. Daarna zou dit percentage jaarlijks worden verlaagd, om uiteindelijk in 2031 volledig afgeschaft te worden. In ruil hiervoor zou een vergoeding komen voor de teruggeleverde stroom aan het net.

Hoewel de toekomst van de salderingsregeling voorlopig veiliggesteld lijkt, blijft het onderwerp van discussie in de politiek. De vraag naar duurzame energie en de financiële impact van subsidieregelingen blijven belangrijke thema’s waarover besluitvorming noodzakelijk is. Voor nu kunnen eigenaren van zonnepanelen echter opgelucht ademhalen, wetende dat de salderingsregeling voorlopig behouden blijft en zij kunnen blijven profiteren van de voordelen van zonne-energie.

Ook vanuit LeefEnergieBewust werd er met een scherpe blik gekeken naar de Eerste Kamer vandaag. Als collectief van duurzame organisaties was de afbouw van de salderingsregeling niet in lijn met het beoogde doel om per 2050 klimaatneutraal te zijn. Dan moet je juist ook de lagere inkomens helpen met, in dit geval, het profiteren van zonne-energie. Zo stelt ook LeefEnergieBewust CEO Alexandra Hubar:

“We hopen dat er met de beslissing van vandaag in ieder geval weer een stap genomen kan worden richting het belangrijkste doel; klimaatneutraal in 2050. Alle Nederlanders, ongeacht hun financiële situatie, zouden blijvend moeten kunnen profiteren van de voordelen van zonne-energie”

Ook profiteren van de saldering?

Met de onduidelijkheden rondom de salderingsregeling blijken veel particulieren toch terughoudend te zijn geweest met de aanschaf van zonnepanelen. Hoewel dit begrijpelijk is, wordt nu gehoopt dat de vraag naar hoogwaardige zonnepanelen en de daaraan gekoppelde fiscale voordelen weer zal toenemen. Vanuit LeefEnergieBewust helpen wij consumenten graag met het maken van de juiste keuze(s). Zo hebben wij binnen onze groep diverse organisaties die zich specialiseren in het leggen van zonnepanelen, maar ook expert zijn op het gebied van thuisbatterijen en warmtepompen. Woont u bijvoorbeeld in het Zuiden van het land? Dan helpt Helder Zon u graag verder. Bent u op zoek naar een bedrijf dat wat centraler is gelegen? Profiteer dan van de kennis en expertise van Greeny Bros of 12MNDN Duurzaam.